สภาวะทางการเงินและ เศรษฐกิจของอาเซียน ทั่วโลกจะฟื้นฟูจากสภาวะ covid-19 ได้อย่างไร

เศรษฐกิจของอาเซียน ที่ถูกกระทบจาก covid-19 เปรียบเหมือนเนื้อร้ายของโรค มันเปรียบเหมือนไฮดร้า ปีศาจตามเทพนิยายกรีก covid-19 มีอิทธิพลต่อสังคมโลกมาเป็นเวลา 1 ปี แล้วหลังจากที่พบผู้ป่วยเคสแรกที่เมืองอู่ฮั่น สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื้อโรคนี้ระบาดเป็นครั้งที่สาม ส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและทั่วโลกก็เกิดผลกระทบด้วยเช่นกัน แต่ระยะเวลาการที่เกิดโควิด -19 นั้นกินเวลายาวนานซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศจะต้องเข้ามาช่วยเหลือองค์กรทางเอกชนบ้าง

 เศรษฐกิจของอาเซียน

รัฐบาลต้องเพิ่มเม็ดเงินเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจของอาเซียน ช่วยเหลือภาวะทางการเงินได้เพียง 18% เท่านั้น

โดยต้องเป็นารร่วมมือกัน และเหตุจากปัจจับทั้งภายในและภายนอก ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1967  และเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปีที่ภาวะทางการเงินของแต่ละประเทศแย่ลงแบบนี้นับเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก ซึ่งมันส่งผลกระทบระยะยาวจริงๆ หลายองค์กรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งเรื่องการลงทุนและการใช้จ่ายด้านต่างๆ เพราะว่าหากลงทุนด้วยเงินที่มากเกินไป ก็อาจจะทำให้องค์กรล้มละลายได้เลย

สภาวะทางการเงินและ เศรษฐกิจของอาเซียน

ทั้งนี้โรคนี้ยังนำมาซึ่งความเจ็บปวด,การระมัดระวังเรื่องการทำความสะอาด ปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะก่อนการบริโภค ทำให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตกันเลยทีเดียว เรื่องการค้าขายก็เกิดผลกระทบเช่นกัน ทั้งเรื่องการจัดสรรทรัพยากรบุคคล เรื่องการจัดสรรบุคลากร เรื่องของเงินเดือนหรือเงินโบนัสต่างๆ แน่นอนว่าเมื่อการค้าขายบริษัทมีรายได้ลดลงทำให้ส่งผลกระทบต่อพนักงานเงินเดือนมากจริงๆ หลายบริษัทพยายามทนพเครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาแทนคน ทั้งในวงการสาธารณสุข, การศึกษาและองค์กรด้านอุตสาหกรรมการเงิน การธนาคารหวังว่าเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกจะมีการฟื้นฟูมากยิ่งขึ้น

หลังจากที่สภาวะทางการเงินทั่วโลกเกิดการชะงักงัน รัฐบาลต้องมีการกู้เงินเพื่อมาช่วยเหลือองค์กรต่างๆมากมาย แต่ก่อนอื่นเรื่องของการป้องกันอันตราย ทั้งการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก และมีการวิจัยว่ายาวัคซีนนี้สามารถต่อต้านไวรัสโคโรน่าได้จริงๆ ในทางกลับกัน การเตรียมวัคซีนจำเป็นต้องจัดหาเพื่อให้พอเพียงต่อผู้ป่วย และเป็นการกระตุ้นให้การค้าขายทั่วโลกมีมายิ่งขึ้น และคาดว่าจะทำให้สถานะทางการเงินของแต่ละประเทศดียิ่งขึ้นด้วย

 เศรษฐกิจของอาเซียน ทั่วโลกจะฟื้นฟูจากสภาวะ covid-19

ซึ่งเป็นงานหนักของกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศว่าจะจัดการกับมันอย่างไร รัฐบาลต้องเพิ่มเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ว่าช่วยเหลือภาวะทางการเงินได้เพียง 18% เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งในสามของรายได้ที่ตลาดทั่วโลกได้รับ ทั้งเรื่องการการะจายภาษี และเรื่องการนำเงินภาษีที่จัดเก็บจากประขาชนมาใช้จ่าย(จัดสรร) ให้มีประโยชน์มากที่สุด  และช่วยให้ GDP เพิ่มสูงขึ้นมาอีก 2% และมันอาจเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด ด้านสังคม ต้องมีโปรแกรมการบำบัดคนที่ติดเชื้อไวรัส covid-19 ให้หายขาดและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

สามารถกดติดตามเว็บไซต์ เศรษฐกิจการเงิน และการเรียรรู้เรื่องของการทำธุรกิจใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ วิกฤตเศรษฐกิจโควิด ที่ส่งผลต่อปัญหาทางการเงินมากมาย และต้องปรับตัวเท่านั้นธุรกิจถึงจะอยู่รอด

หากเครียดหรือกังวลจากการเงินและมีปัญหาติดขัด แอดยังมีการลุงทุนใหม่ ๆมาแนะนำ   Ufacafe  ให้รู้จักได้ลองลงทุนแบบสบาย ๆ